Vilkår og betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer og services på www.memorycube.dk Www.memorycube.dk ejes af Carity ApS, CVR-nr. 40831371, adresse Gustav Wieds Vej 19 kl., 8000 Aarhus C, tlf. 27293927, og e-mailadresse info@carity.dk, Aftalerne indgås på dansk. Fortrydelsesretten gælder kun for handler via www.memorycube.dk.

 

Betaling og levering af varer

Vi modtager betaling med Visa og MasterCard. Beløbet trækkes først, når varen afsendes. Priserne er angivet i danske kroner inkl. moms på de sider, der henvender sig til private forbrugere. På sider henvendt til offentlige institutioner og private firmaer anføres eksplicit både prisen med og prisen uden moms Oven i prisen kan tillægges en pris for fragt. Du vælger fragtformen i slutningen af bestillingsforløbet, og den dermed forbundne udgift. Der kan evt. pålægges betalingsgebyr, afhængig af den valgte betalingsform. Vi leverer varen indenfor 3-5 hverdage efter endt tilpasning. Vi leverer varerne med Postnord. Vi leverer til Danmark.

 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 90 dage. Fortrydelsesfristen udløber 90 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev, en e-mail eller en SMS, hvor du oplyser, at du fortryder til Carity ApS, Gustav Wieds Vej 19 kl., 8000 Aarhus C, tlf 27293927, info@carity.dk. Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den uden samtidig at give besked om, at du fortryder. Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular https://www.retsinformation.dk/Forms/ R0710.aspx?id=160666#Bil3, men det er ikke obligatorisk. Link til fortrydelsesformularen bliver sendt til dig sammen med vores bekræftelse af købet. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Returnering af varen og returomkostninger

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til os eller til Gustav Wieds Vej 19 kl., 8000 Aarhus C uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling. Vi afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varen.

 

Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse 

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger. Hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi tilbyder, får du dog ikke merudgiften refunderet. Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

Afprøvning af varen og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end normal brug. Hvis du har brugt den på en måde, som bevirker at vi ikke kan sælge den til fuld pris igen, efter almindelig rengøring og afprøvning, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet. Du skal tilbagelevere varen inklusiv ledninger og manual i originalemballagen. Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

 

Reklamation – Hvis der er noget galt med varen

Du har som forbruger 24 måneders reklamationsret efter købeloven. Det betyder, at hvis varen har en mangel, og du reklamerer rettidigt, har du ret til i første omgang at få varen repareret eller ombyttet. Hvis det ikke kan ske, eller det ikke sker inden rimelig tid, kan du efter omstændighederne få pengene tilbage eller afslag i prisen. En mangel er fx en fabrikations- eller materialefejl, eller en forkert oplysning om varen. Derimod er almindelig slitage, eller skader du selv har påført varen, ikke en mangel. Opdager du en mangel, skal du reklamere til os ”inden rimelig tid”. Vi anbefaler, at du klager hurtigst muligt, navnlig hvis der er tale om transportskader. Reklamerer du inden 2 måneder efter, at manglen er opdaget, er det dog altid inden for rimelig tid. Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine rimelige og nødvendige fragtomkostninger. Mener du at varen har en mangel beder vi dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.

 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@carity.dk.

 

 

Persondatapolitik for køb og brug

 

Oplysninger vi indsamler

På denne side beskrives de kategorier af oplysninger, der indsamles af Carity ved køb og brug af MemoryCube.

 

Automatisk indsamling af information

 • IP-adresse
 • Hvilken browser du bruger
 • Dato og tidspunkt for dit besøg, indhold du tilgår og hvordan du bruger vores hjemmeside.
 • Hvorvidt du foretager bestillinger, information om køb og din betalingshistorik.

Hvis du er registreret som kunde hos Carity ApS, forbinder vi de data, som indsamles automatisk med de andre oplysninger vi er i besiddelse af om dig (beskrevet nedenfor). Disse oplysninger anvendes til en række formål, som er beskrevet nedenfor.

 

Oplysninger du angiver i forbindelse med oprettelse af konto eller foretagelse et køb:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, fysisk adresse, telefonnummer)
 • Adgangskode
 • Betalingsoplysninger (såsom betalingskort eller bankoplysninger)
 

Informationer du angiver, når du personaliserer et produkt

I forbindelse med personaliseringen af et produkt på vores hjemmeside, kan du tilføje tekst eller billeder, der indeholder personoplysninger, såsom navne eller billeder af personer. De fysiske billeder, der trykkes i forbindelse med personaliseringen vil blive håndteret af udvalgte produktionsansatte i Carity ApS.

 

Hvem kan se de billeder, der uploades via MemoryCube appen?

Alt der uploades er privat, og kan ikke ses af uvedkommende. Billeder og video opbevares krypteret på vores server til synkronisering på tværs af jeres egne enheder (app-instanser og MemoryStation), samt til backup. 

Carity ApS vil kun ved eksplicit samtykke på jeres opfordring tilgå indhold med henblik på udtræk til eksempelvis fotobøger, genskabelse af data, el.lign.

 

Kan inviterede brugere til den samme MemoryCube se hinandens billeder? 

Ja. Når man inviterer andre pårørende til at bidrage til en bestemt MemoryCube får de automatisk adgang til de øvrige billeder og kommentarer, der er uploadet til systemet. Alle brugere, som er tilknyttet det samme MemoryCube system, er ligestillede og kan se og redigere hinandens billeder, herunder slette billeder eller ændre kommentarer. 

 

Indsamling af informationer ved brug af MemoryCube

– Vi kan se når MemoryCube bliver vendt. Vi kan ikke se, de billeder og videoer, der vises. Vi bruger logdata, til at forbedre vores forståelse af brugen af MemoryCube, og til diagnostik af systemer ifm. kundeservice.

 

Formål med indsamling af disse informationer

Vi bruger de indsamlede personoplysninger til:

 • At gennemføre din bestilling og kunne tilbyde målrettet kundeservice
 • At vedligeholde, forbedre og administrere vores hjemmeside
 • At informere dig om produkter og tjenester, der kan være relevante for dig
 • At forbedre og personalisere oplevelsen og brugen af vores hjemmeside og tjenester
 • At identificere og forhindre svindel
 • At forbedre vores netværks- og informationssystemers sikkerhed
 • At forbedre vores forståelse af hvordan vores besøgende bruger vores hjemmeside, og analysere vores kampagner og reklamers effektivitet.
 

Hvem har adgang til mine informationer?

Vi begrænser adgangen til dine informationer til ansatte, som har brug for at kende dem. Ansatte i Carity ApS er forpligtet til at beskytte oplysningerne og holde dem fortrolige. 

Vi kan videregive informationer, du har indgivet til andre virksomheder, som kan behandle dem på vores vegne, herunder virksomheder i vores værdikæde hvis funktioner er:

 • At gennemføre eller levere din bestilling
 • At opbevare og sikre dine informationer
 • At behandle din betaling
 • marketing, analytik og opdagelse af svindel
 • Kundeservice
 

Vi kan også dele informationer, som loven kræver eller tillader, hvis vi mener, at en sådan videregivelse er hensigtsmæssig, for at samarbejde i forbindelse med en undersøgelse af aktiviteter, som menes at være i strid med loven, for at håndhæve vores brugsvilkår, eller for at beskytte vores eller andres rettigheder eller ejendom.

Endelig kan vi også videregive dine informationer til en eller flere tredjeparter i tilfælde af fusion, overtagelse eller virksomhedsomlæggelse, der involverer os.

 

Varighed af opbevaring af informationer

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, de er givet til, eller fordi vi er juridisk forpligtet til det. Rettigheder forbundet med tilgang til og kontrol af hvordan oplysninger anvendes

 

Du har ret til:

 • at tilgå dine personoplysninger 
 • at afmelde dig markedsføring eller andre specifikke samtykker, du har givet os
 • at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi behandler
 • at få fejl i personoplysninger rettet
 • at få slettet dine personoplysninger
 • at indgive en klage hos din lokale databeskyttelsesmyndighed
 

Udøvelse af rettigheder

Du kan kontakte os på info@carity.dk, tlf 27293927 for at udøve ovenstående rettigheder.

 

Beskyttelse af informationer

Al kommunikation mellem enheder er SSL-krypteret, alle filer der lagres på vores server krypteres, og der er striks adgangskontrol, så kun brugere med e-mailadresser I selv inviterer vil kunne tilgå jeres informationer.

 

Ændringer i denne persondatapolitik

Carity ApS kan revidere denne persondatapolitik fra tid til anden ved at offentliggøre en revideret privatlivs- og cookiepolitik på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre denne politik, hvorfor vi anbefaler at du gennemgår den jævnligt.

 

Aarhus d. 25. maj 2023 – version 1.3