Om Carity ApS

Carity blev dannet med et ønske om at hjælpe familier, som rammes af demens til bedre livskvalitet, og samtidig bidrage til en værdig håndtering af et voksende samfundsproblem.

 

Vores udgangspunkt er Kitwoods teori om personcentreret omsorg, der værdsætter og anerkender mennesker som unikke individer med ret til selvbestemmelse, uanset alder, baggrund eller sygdom.

 

Det betyder, at omsorg og pleje tilrettelægges ud fra personens perspektiv, livshistorie, vaner og psykologiske behov. Med en tilgang bygget på reminiscensmetoden, har vi undersøgt anvendelsen af billeder, videoer og lyd af personlig betydning til at stimulere erindringen og fastholde den personlige identitet.

 

Ud fra disse erfaringer, har vi skabt MemoryCube systemet med fokus på ældre familiemedlemmers behov for at genopleve og dele minder med pårørende og følge med i hverdagen. Et behov som ikke er begrænset til familier, der rammes af demens.

Vision

At fremme fællesskab og livsglæde for mennesker med demens og deres pårørende.

Mission

At dele og udveksle oplevelser og minder via interaktive løsninger, der kan betjenes af mennesker med demens og deres pårørende.

Historie

Carity blev stiftet i oktober 2019. Vi er bosat lige ved Aarhus Universitet.

Vi modtog støtte fra Innovationsfonden og Fonden For Entreprenørskabs mikrolegat i 2020.
I løbet af 2020, udførte vi et studie om brug af MemoryCube-systemet i samarbejde med forskere fra VIA.

Medarbejdere

Morten Glundholt

Sales Director

 

Emmali Sellner

Content Director

Cand.mag.

Mikael Hartoft

Full-stack Developer

BSc. IT

Niels Ramsing

CEO

Ph.D. MSc.

Advisors

Michael Reeslev

Financial Advisor

MSc. International Finance

Christian Overgaard

Design Advisor

MSc. IT

Jens Gundersen

Business Development

Ph.D. MSc., MBA